Usługi prawnicze w cenie…

Zdecydowana większość społeczeństwie konsekwentnie stara się unikać jakiekolwiek zatargu z prawem, co wydaje się całkiem logiczne i w pełni uzasadnione. Niestety, życie jest życiem, a w im natykamy się na różnych ludzi, z którymi nieraz zmuszeni jesteśmy wejść na drogę postępowania prawnego. I wcale nie mowa teraz o jakichś szczególnych przypadkach, jak powiązania ze światem przestępczym i tym podobne. Mowa po prostu o wydarzeniach wyjętych prosto z codzienności przeciętnego obywatela. Rozwód, zatargi z pracodawcą, nękanie ze strony natrętnego wielbiciela, afery spadkowe, dziedziczenie długów, nieznośny sąsiad, znieważanie, pomówienia i tak dalej. Continue reading

Ograniczona odpowiedzialność hotelu

Kwestię odpowiedzialności hotelu za rzeczy będące własnością przebywających w nim gości jest poruszana nader często. Z jednej strony odpowiedzialność ta wydaje się w pełni uzasadniona, z drugiej zaś strony nie sposób obarczać hotelu za bezmyślność czy przykre wydarzenia losowe. Opisano już samą odpowiedzialność hotelu oraz dokładne rzeczy, za które hotel jest odpowiedzialny. Wspominano już kilkakrotnie, iż odpowiedzialność hotelu jest ograniczona, i ograniczenie to dotyczy również rzeczy oddanych pod „pieczę”. I tak oto hotel nie ponosi odpowiedzialności za właściwości rzeczy, tu główni mowa produktach nietrwałych, które ulegają zużyciu, przeterminowaniu, zepsuciu i tym podobne- mowa głównie o produktach spożywczych. Hotel nie jest również odpowiedzialny za straty wywołane działaniem sił wyższych- pożar, powódź, huragan i tym podobne. Continue reading

Odszkodowania- zmiana prawa

Jakiś czas temu sporo się słyszało o konfliktach pomiędzy ubezpieczalniami a ich klientami. I choć przeciętnego człowieka bulwersuje fakt, że ubezpieczalnia w obliczu tragedii pozostawia go na łasce losu, odmawiając wypłaty odszkodowania, to jednak, aby obiektywnie ocenić trzeba rozpatrzeć sprawę z obu punktów widzenia. Przyczyny wszelkiego rodzaju ubezpieczeniowych konfliktów można dopatrywać się przede wszystkim w niedoinformowaniu. I to wcale nie niedoinformowaniu czynionym z premedytacją  i zamierzeniem. Agent ubezpieczeniowy udziela informacji swojemu potencjalnemu klientowi, ten z kolei nie dopytując, przyjmuje zupełnie mylne wyobrażenie na temat podpisanej umowy. Wszystko to składa się na przyszłą katastrofę, jednak tak na dobrą sprawę wina leży po obu stronach. Continue reading

Rzecz „wniesione” na teren hotelu- odpowiedzialność hotelu

Prawo definiuje, iż hotel jest odpowiedzialny za rzeczy, które zostaną „wniesione” przez gościa na teren hotelu. Określenie to wzbudza wiele pytań, dlatego warto jasno sprecyzować, jakie to rzeczy wniesione. Słowem wstępu: odpowiedzialność hotelu za rzeczy swoich gości wydaje się w pełni uzasadniona, z uwagi na to że mają do nich dostęp pracownicy hotelu. Jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona. Ale wracając do meritum, za rzeczy wniesione uznaje się te, które w odpowiednim czasie i miejscu została w określony sposób oddana pod opiekę hotelu. Omawiając po kolei- czas oznacza tu oczywiście długość pobytu gościa w hotelu, jak również czas, kiedy na przykład walizki zostały powierzone do przeniesienia. Continue reading